אפריקה

חצבת

Child mortality following standard, medium or high titre measles immunization in West Africa. 1996, Knudsen, Int J Epidemiol

השוואה של התמותה מחצבת בין מחוסנים ללא מחוסנים מעולם לא נערכה. אבל במספר מחקרים קליניים בגינאה-ביסאו, סנגל וגמביה השוו תמותה בעקבות חיסוני חצבת שונים והתברר שהתמותה של ילדות מחיסון עם טיטר (כיל) גבוה, היתה גבוהה ב-86% מחיסון עם טיטר בינוני.
החל מ-1989 ארגון הבריאות העולמי ממליץ על השימוש בחיסון בעל טיטר גבוה, ואף אחד לא יודע כמה ילדות החיסון הזה הרג. כמו כן לא ידוע בכמה התמותה הייתה יורדת אילו היו משתמשים בחיסון עם טיטר נמוך או שאם כלל לא היו מחסנים נגד חצבת.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019