קליפורניה

חצבת

Vitamin A levels in children with measles in Long Beach, California. 1991, Arrieta, J Pediatr

החוקרים בדקו את רמת ויטמין A ב-20 ילדים עם חצבת בקליפורניה, ולהפתעתם, למחציתם היתה רמה נמוכה של הויטמין (פחות מ-0.7), למרות שכולם אכלו היטב. בקבוצת ביקורת של ילדים שלא נדבקו היו רמות תקינות של הויטמין. בקבוצת ביקורת נוספת בה היו ילדים שחלו במחלות זיהומיות אחרות, ל-30% מהילדים היתה רמה נמוכה של הויטמין. לכל החולים בחצבת היו גם רמות נמוכות של אלבומין וחלבון קושר רטינול.
החוקרים מסיקים כי אי אפשר להניח עוד שלילדים אמריקנים שתזונתם טובה, רמת ויטמין A בזמן חצבת לא יורדת. כמו כן יש יסוד להניח שרמת ויטמין A קטנה גם במחלות זיהומיות אחרות.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019