אלרגיה

הפטיטיס A

Cross sectional retrospective study of prevalence of atopy among Italian military students with antibodies against hepatitis A virus. 1997, Matricardi, BMJ

חיילים באיטליה שלהם היו נוגדנים להפטיטיס A לקו באסתמה ובנזלת אלרגית בשכיחות הנמוכה פי 2 מחיילים ללא הנוגדנים.
גם חיילים שהיו להם אחים בוגרים לקו במחלות אלרגיות בשכיחות נמוכה יותר. מכך משתמע כי הפטיטיס A אינו הזיהום היחיד המפחית את הסיכון למחלות אלרגיות.
בשנות ה-70 הפטיטיס A היה מחלה אנדמית באיטליה. בדרך כלל נדבקו בו בגיל הילדות והזיהום היה נטול תסמינים קליניים.
גם מחקרים אחרים שנעשו בעשורים האחרונים במדינות שונות מגלים קשר הפוך בין הימצאות הנוגדנים להפטיטיס A לבין אלרגיות. בשנות ה-70 בארה"ב הנוגדנים נמצאו בשכיחות גבוהה יותר בקרב האוכלוסיה המבוגרת מאשר אצל הצעירים, כאשר הצעירים סבלו בשכיחות גבוהה יותר ממחלות אטופיות.

הפטיטיס A

The prevalence of atopy in children with antibodies against hepatitis A virus and hepatitis B virus. 2006, Kocabaş, Turk J Pediatr

ילדים שלא היו להם נוגדנים להפטיטיס A לקו באסתמה ונזלת אלרגית בשכיחות הגבוהה פי 9.
ילדים שלא היו להם נוגדנים להפטיטיס В לקו במחלות אלרגיות בשכיחות הגבוהה פי 6. עוד: [1].

דיפתריה

לפני שנת 1906 המושג אלרגיה לא היה ידוע. רופא ילדים אוסטרי קבע מונח זה על מנת לתאר תסמינים מוזרים שנצפו בחולי דיפתריה המטופלים באינוגלובולינים. גם תופעה של הלם אנפילקטי לא הייתה ידועה לפנ 1902.

אלומיניום

באלומיניום הידרוקסיד משתמשים כדי לגרום לאלרגיה אצל עכברים.
הזרקה תוך-מוחית של אלומיניום הידרוקסיד גורמת לאפילפסיה בקופים.

חצבת

Measles and atopy in Guinea-Bissau. 1996, Shaheen, Lancet

בגינאה-ביסאו ילדים שחלו בחצבת סבלו מאלרגיה פי 3 פחות מילדים שלא חלו. שכיחות אלרגיה לקרדית אבק הייתה נמוכה פי 5.
התופעה הזו מוסברת ע"י כך שנגיף החצבת ממריץ את מערכת החיסון התאית ואילו על אלרגיות אחראית מערכת החיסון ההומורלית.
גם הילדים שהניקו אותם מעל משנה וילדים שבביתם גרו חזירים סבלו מאלרגיה לעיתים נדירות יותר. על פי נתונים עקיפים, מחלות זיהומיות מגינות מפני האלרגיות רק אם התחלואה בהן מתרחשת בילדות. ככל הנראה תגובת תאי T לאלרגנים מתקבעת לקראת גילאים 5-7, ועד אז היא משתנה בהשפעת גורמים חיצוניים למיניהם, כמו המחלות הזיהומיות.
במחקר אחר חצבת או שעלת לפני גיל שלוש היו קשורים עם סיכון מופחת לאסתמה.

חצבת

Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. 2009, Rosenlund, Pediatrics

מחקר שנעשה על 14,900 ילדים בחמש מדינות אירופאיות. שכיחות אלרגיה אצל ילדים שחלו בחצבת הייתה נמוכה פי 2. גם החיסון הקטין את השכיחות לאלרגיה לעומת ילדים שלא חלו, אבל פחות.
למחוסנים שלא חלו בחצבת שכיחות דלקת לחמית הייתה גבוהה ב-70% בהשוואה ללא מחוסנים שלא חלו בחצבת.
מתוך המחוסנים, 11% חלו בחצבת. מתוך הלא מחוסנים, 31% לא חלו בחצבת (מחקר דומה).
אנטיביוטיקה מתחת לגיל שנה קשורה עם סיכון גבוה פי 2 של דלקת לחמית, של אסתמה - פי 2.8 ושל אקזמה - פי 1.6.
תרופות מורידות חום קשורות לעליה של 54% בסיכון לאסתמה ולעליה של 32% בסיכון לאקזמה.

חצבת

Frequency of allergic diseases following measles. 2006, Kucukosmanoglu, Allergol Immunopathol (Madr)

מי שחלו בחצבת סבלו מאלרגיות בשכיחות נמוכה יותר. עוד: [1].

חצבת

Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. 1999, Alm, Lancet

אלה שלא חוסנו ב-MMR סבלו מאלרגיה בשכיחות נמוכה ב-33% בהשוואה לאלה שחוסנו.
מי שצרכו בעיקר מזון אורגני סבלו מאלרגיה בשכיחות נמוכה ב-37%.
אלרגיות היו גם פחות שכיחות באלו שלא השתמשו באנטיביוטיקה, לא השתמשו בתרופות להורידת חום, חלו בחצבת, אכלו ירקות מותססים, או שניזונו מחלב אם במשך 4 חודשים לפחות.

חצבת

Improvement of food-sensitive atopic dermatitis accompanied by reduced lymphocyte responses to food antigen following natural measles virus infection. 1993, Kondo, Clin Exp Allergy

חמישה חולים באקזמה ואלרגיה לביצים חלו בחצבת. כעבור חודש, בארבעה מהם, הסימפטומים של אקזמה השתפרו באופן משמעותי. אצל החמישי היה שיפור זמני.

חצבת

Infections and atopy: an exploratory study for a meta-analysis of the "hygiene hypothesis". 2004, Randi, Rev Epidemiol Sante Publique

ניתוח ראשוני של 10 מאמרים (לצורך מטא-אנליזה). לפי סמנים עקיפים, מחלות זיהומיות קשורות לירידה בסיכון לדרמטיטיס ב-20%, של נזלת אלרגית ב-30% ושל אסטמה ב-40%.

לא מחוסנים

Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S. children. 2017, Mawson, JTS

מחקר שמשווה בין ילדים בחינוך ביתי ב-4 מדינות ארה"ב. השתתפו 405 ילדים מחוסנים ו-261 לא מחוסנים.
מחלות זיהומיות:
- המחוסנים חלו באבעבועות רוח בשכיחות נמוכה פי 4, בשעלת בשכיחות נמוכה פי 3 ובאדמת בשכיחות נמוכה פי 10.
- לעומת זאת המחוסנים חלו בדלקת אוזן תיכונה בשכיחות גבוהה פי 4, ובדלקות ריאות בשכיחות גבוהה פי 6 מהלא-מחוסנים.
מחלות כרוניות:
- המחוסנים סבלו פי 30 יותר מנזלת אלרגית, ופי 4 יותר מאלרגיות שונות.
- המחוסנים אובחנו באוטיזם בשכיחות גבוהה פי 4, בהפרעות קשב וריכוז בשכיחות גבוהה פי 4, סבלו פי 3 יותר מאקזמה, פי 5 מליקויי למידה, פי 4 מהפרעות נוירולוגיות שונות ופי 2.5 יותר ממחלות כרוניות למיניהן.
- המחוסנים נזקקו לטיפול תרופתי לאלרגיה פי 21 יותר מהלא-מחוסנים. הם השתמשו בתרופות להורדת חום פי 4.5 יותר, נזקקו לצינורות ניקוז לאוזניים פי 8 יותר, ביקרו אצל רופאים פי 3 בעקבות מחלה ואושפזו פי 1.8 יותר.
מסקנות מעניינות נוספות מהמחקר הזה:
- הסיכון להפרעות נוירולוגיות קשור לשימוש באנטיביוטיקה בתקופת ההיריון (פי 2.3), שימוש בתרופות בתקופת ההריון (פי 2.5), לפגות (פי 5), בדיקות אולטרה-סאונד (פי 1.7), וביצוע אולטרה-סאונד יותר מ-3 פעמים להריון – פי 3.2.
- שכיחות ההפרעות הנוירולוגיות במחוסנים במחקר הזה (14.4%) מתאימה לנתוני CDC (כ-15%). כמו כן יש התאמה בין שכיחות ליקויי למידה – 5.6% בין המחוסנים במחקר זה מול 5% על פי הסטטיסטיקה הרשמית. לעומת זאת, שכיחות האוטיזם בקרב המחוסנים במחקר זה כבר עולה ל-3.3%, כלומר 1 מכל 30 ילדים (נתוני CDC לשנת 2015 מדברים על 2.24%, כלומר 1 מתוך 45, ולשנת 2017 – 1 מתוך 36). ייתכן והנתון הזה (3.3%) הוא אומדן יתר כי יש סבירות לכך שהאוטיסטים שוהים בחינוך ביתי יותר מילדים נוירוטיפיקלים באופן יחסי.
חיסון של תינוק שנולד בלידה מוקדמת מקושר עם עליה בסיכון של הפרעות נוירולוגיות פי 14.

לא מחוסנים

Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy? 1997, Kemp, Epidemiology

ניו-זילנד, מאמר שסוקר 1265 ילדים בני 10 שמתוכם 23 לא מחוסנים (נגד פוליו, דיפטריה, טטנוס ושעלת). מבין המחוסנים 23% סבלו מאסתמה, 22% נוספים היו ביעוץ רפואי בחשד לאסתמה, ו-30% סבלו מאלרגיה.
מבין הלא-מחוסנים לא היה אפילו מקרה אחד של אסתמה, לא מקרה אחד של חשד לאסתמה ולא מקרה אחד של אלרגיה.

לא מחוסנים

Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study. 2004, McKeever, Am J Public Health

מחקר זה הקיף 30,000 ילדים בבריטניה.
המחוסנים נגד דיפטריה/טטנוס/שעלת ופוליו סבלו מאסתמה בשכיחות גבוהה פי 14 ומאקזמה – פי 9 מהלא-מחוסנים.
המחוסנים נגד חצבת/אדמת/חזרת סבלו מאסתמה פי 3.5 יותר ופי 4.5 מאקזמה.
המספרים האלה מדברים בעד עצמם, אבל הם לא מתאימים למחברי המאמר, כי המטרה שלהם היא לתמוך בטענה שהחיסונים בטוחים. לכן הם מבצעים שני תעלולים מעניינים.
ראשית, הם מצאו כי הלא-מחוסנים מבקרים פחות אצל רופאים. החוקרים מפרשים את העובדה הזאת באופן הבא: במקום להניח שילדים לא-מחוסנים חולים פחות, הם קובעים כי "הסיכוי שלהם לקבל אבחון למחלה נמוך יותר מאשר למחוסנים"(!) והם מבצעים תיקון על סמך ההנחה הזאת.
אבל מסתבר שזה לא מספיק. ולכן הם מרחיקים לכת ומחלקים את כל הילדים לארבע קבוצות לפי כמות ביקורי רופא, ואז מנתחים כל קבוצה בנפרד. ואז, ראו איזה פלא, בקבוצה בה פונים לרופא יותר מכולם המשמעות הסטטיסטית של הנתונים נעלמת! ועדיין בקרב מי שפנה לרופאים פחות מ-3 עד 6 פעמים, המחוסנים עדיין חלו באסתמה ואקזמה פי 10 עד 15 יותר מהלא-מחוסנים.
המחברים מסכמים ללא ייסורי מצפון מיותרים כי החיסונים לא מעלים את הסיכון לאסתמה ואקזמה.
רופאים שקראו את התקציר בלבד (כלומר כמעט כל הרופאים שנחשפו למאמר, הרי מעטים הרופאים שקוראים מאמרים במלואם) – יודעים רק את מה שכתוב בו, וגם הם ללא ייסורי מצפון ממשיכים לקדם את החיסונים.
תעלולים מהסוג הזה מאוד נפוצים במחקרים המוכיחים כביכול את בטיחות החיסונים.

לא מחוסנים

Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States. 2000, Hurwitz, J Manipulative Physiol Ther

מי שחוסן בחיסון טטנוס או בחיסון DTP סבל מאסתמה בשכיחות הגבוהה פי 2 מהלא-מחוסנים, מאלרגיה ב-63% יותר ומסינוסיטיס ב-81% יותר מהלא-מחוסנים.

שחפת

Puzzling associations between childhood infections and the later occurrence of asthma and atopy. 2000, von Hertzen, Ann Med

על פי מחקרים מסויימים, זיהומים מערכתיים כגון חצבת, הפטיטיס A ושחפת מונעים אלרגיות ואסתמה. זאת בשל העובדה כי זיהומים חיידקיים ונגיפיים מסוימים מסיטים את התגובה החיסונית כלפי Th1.
חיסון BCG, לעומת זאת, אינו מונע אלרגיות ואסתמה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019