גינאה ביסאו

חצבת

Measles and atopy in Guinea-Bissau. 1996, Shaheen, Lancet

בגינאה-ביסאו ילדים שחלו בחצבת סבלו מאלרגיה פי 3 פחות מילדים שלא חלו. שכיחות אלרגיה לקרדית אבק הייתה נמוכה פי 5.
התופעה הזו מוסברת ע"י כך שנגיף החצבת ממריץ את מערכת החיסון התאית ואילו על אלרגיות אחראית מערכת החיסון ההומורלית.
גם הילדים שהניקו אותם מעל משנה וילדים שבביתם גרו חזירים סבלו מאלרגיה לעיתים נדירות יותר. על פי נתונים עקיפים, מחלות זיהומיות מגינות מפני האלרגיות רק אם התחלואה בהן מתרחשת בילדות. ככל הנראה תגובת תאי T לאלרגנים מתקבעת לקראת גילאים 5-7, ועד אז היא משתנה בהשפעת גורמים חיצוניים למיניהם, כמו המחלות הזיהומיות.
במחקר אחר חצבת או שעלת לפני גיל שלוש היו קשורים עם סיכון מופחת לאסתמה.

לא מחוסנים

DTP with or after measles vaccination is associated with increased in-hospital mortality in Guinea-Bissau. 2007, Aaby, Vaccine

ילדים מגינאה-ביסאו שקיבלו חיסון DTP יחד עם חיסון חצבת מתו בשכיחות גבוהה פי 2 מאלו שקיבלו חיסון נגד חצבת בלבד.
המחברים מפנים למספר מחקרים נוספים עם תוצאות דומות שנערכו בגמביה, מלאווי, קונגו, גאנה וסנגל.

לא מחוסנים

Co-administration of live measles and yellow fever vaccines and inactivated pentavalent vaccines is associated with increased mortality compared with measles and yellow fever vaccines only. An observational study from Guinea-Bissau. 2014, Fisker, Vaccine

ילדים שקיבלו את החיסון "המחומש" (דיפטריה, טטנוס, שעלת, HiB, צהבת B) בנוסף לחיסונים נגד חצבת וקדחת צהובה מתו בשכיחות גבוהה פי 7 מאשר הילדים שלא קיבלו את החיסון המחומש.
בהרצאה הזאת סוזן המפריז מסבירה מדוע שילוב של חיסונים חיים ומומתים מוביל לתוצאה העגומה הזאת.

שחפת

Effect of revaccination with BCG in early childhood on mortality: randomised trial in Guinea-Bissau. 2010, Roth, BMJ

השפעת החיסונים על השרדות ילדים במדינות מתפתחות אינה נבדקת בניסויים קליניים אקראיים לפני תחילת השימוש בהם. ההנחה היא כי השפעת החיסון על התמותה הינה ביחס ישיר ליעילותו ולחלקה של המחלה בתמותה הכוללת. המחקרים שנעשו ב-15 השנים האחרונות הראו כי הנחה זו אינה נכונה, שכן לחיסונים יש השפעות לוואי כלליות. לדוגמא, חיסונים נגד חצבת ו-BCG קשורים להפחתה בתמותה, ואילו החיסון דיפטריה-טטנוס-שעלת (DTP) או חיסון נגד חצבת בעל טיטר גבוה קשורים לעליה בתמותה.
החוקרים בחנו את יעילות חיסוני הדחף של BCG בגינאה ביסאו. המחקר הופסק משום שהתמותה בקבוצת החיסון הייתה גבוהה פי 2.7. החוקרים סבורים כי תופעה זו לא היתה קשורה ל-BCG עצמו, אלא לחיסון DTP, אשר תפקודו הושפע באופן שלילי כלשהו ע"י ה-BCG, וכן לתוספות ברזל וויטמין A שהילדים קיבלו במהלך הניסוי.

מוות בעריסה

Evidence of Increase in Mortality After the Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine to Children Aged 6-35 Months in Guinea-Bissau: A Time for Reflection? 2018, Aaby, Front Public Health

מטא-אנליזה של שלושה מחקרים שנערכו בגינאה ביסאו. בקרב המחוסנים בחיסון ה-DTP שיעור התמותה היה פי שניים מאשר בקרב הלא מחוסנים, בעיקר אצל בנות. בנוסף לכך, הילדים שלא חוסנו היו בדרך כלל חלשים מדי מכדי להתחסן ותזונתם הייתה גרועה יותר מאלה שחוסנו. הם חיו יותר בכפרים בהם שיעור התמותה היה גבוה יותר. לכן, לדבריהם של החוקרים, ההשפעה השלילית של החיסון שנמצאה במחקר נמוכה יותר מהמציאות.
אין אף מחקר פרוספקטיבי שמצא כי התחסנות בחיסון ה-DTP קשורה לירידה בתמותה. יתר על כן, במשך עשרים השנים האחרונות, כמה מחקרים גילו כי חיסון ה-DTP נקשר לעליה בתמותה, בעיקר בקרב בנות. עם זאת, דווקא הכיסוי החיסוני בשלוש מנות של החיסון הזה מזוהה כמדד העיקרי להצלחתה של תכנית החיסונים. בהתחשב בעובדה שכל המחקרים, כולל המחקר הזה, מעידים על שיעור תמותה מוגבר בעיקר אצל בנות, העמדה הזאת לא הגיונית בעליל. אנחנו צריכים להתחשב במדדים שמעידים באופן חיובי על הישרדותם של ילדים.
המומחים של ארגון הבריאות העולמי טוענים שהשפעתו השלילית של חיסון ה-DTP מוגזמת מאחר והמחקרים נערכו באזור בו הייתה חסינות עדר נגד שעלת ולכן יתרונותיו של החיסון לא באו לידי ביטוי. עם זאת, שעלת הייתה אנדמית לפני תחילת תוכנית החיסונים בגינאה ביסאו, ולמרות זאת, כל שלושת המחקרים הראו שיעור תמותה מוגבר הקשור ל-DTP.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019