לוקמיה

חצבת

Childhood infectious diseases and risk of leukaemia in an adult population. 2013, Parodi, Int J Cancer

חצבת קשורה להורדת סיכון של לוקמיה לימפוציטית כרונית ב-47%. ככל שהנחקרים חלו ביותר מחלות ילדות (חזרת, אבעבועות רוח, שעלת וכו'), כך הסיכון של לוקמיה לימפוציטית היה נמוך יותר. מחלת ילדים אחת או שתיים הפחיתו אותה ב-16%, ושלוש מחלות או יותר - ב-53%.

חצבת

Childhood leukemia and infectious diseases in the first year of life: a register-based case-control study. 1986, van Steensel-Moll, Am J Epidemiol

התקררויות, חום ומחלות ילדות זיהומיות קשורות בהקטנת הסיכון ללוקמיה.
מחקרים דומים נוספים:

[1] 2008, Urayama, Radiat Prot Dosimetry
[2] 2008, Ribeiro, Int J Cancer

שעלת

Childhood infectious diseases and risk of leukaemia in an adult population. 2013, Parodi, Int J Cancer

אצל מבוגרים שחלו בשעלת בילדות, סיכון לפתח סוגים מסוימים של לוקמיה היה נמוך פי 1.5-2 ביחס לאלו שלא חלו.

פוליו

Risk of leukaemia in children infected with enterovirus: a nationwide, retrospective, population-based, Taiwanese-registry, cohort study. 2015, Lin, Lancet Oncol

מחקר של 568,000 ילדים בטאיוואן. ילדים שנדבקו בנגיפי מעיים חלו בלוקמיה בשכיחות הנמוכה ב-56% ביחס לילדים שלא נדבקו.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019