קמרון

טטנוס

Frequent failure of adolescent booster responses to tetanus toxoid despite infant immunization: Waning of infancy-induced immune memory? 2010, Posfay-Barbe, Vaccine

מנות הדחף פחות יעילות במי שחוסן נגד טטנוס לראשונה בגיל ינקות לעומת מי שחוסן מאוחר יותר.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019