שפעת A (H3N2)

שפעת

Low 2016/17 season vaccine effectiveness against hospitalised influenza A(H3N2) among elderly: awareness warranted for 2017/18 season. 2017, Rondy, Euro Surveill

בקרב קשישים שאושפזו בעונת 2016/17, יעילות החיסון מפני הזן (A(H3N2 עמדה על 17%. מבין אלו שחוסנו בעונה שלפניה, יעילות החיסון עמדה על 2%- (יעילות שלילית, כלומר החיסון מגדיל את הסיכוי לחלות בשפעת).
החוקרים צופים שגם בעונה הבאה (2017/18) החיסון לא יהיה יעיל במיוחד כי הזן (A(H3N2 לא הוחלף בחיסון החדש.

שפעת

Contemporary H3N2 influenza viruses have a glycosylation site that alters binding of antibodies elicited by egg-adapted vaccine strains. 2017, Zost, Proc Natl Acad Sci

כאן מוסבר מדוע החיסון בעונה של 2016/17 לא היה יעיל (כי הנגיף מיוצר בביצי עוף ועובר מוטציות).

שפעת

A Perfect Storm: Impact of Genomic Variation and Serial Vaccination on Low Influenza Vaccine Effectiveness During the 2014-2015 Season. 2016, Skowronski, Clin Infect Dis

בקנדה בעונת 2014/15 יעילות החיסון נגד (A(H3N2 עמדה על 53% עבור מי שחוסן באותה העונה. בקרב אלה שחוסנו גם בעונה הקודמת יעילות החיסון הייתה שלילית (32%-). בקרב אלו שחוסנו במשך שלוש עונות ברצף היעילות עמדה על 54%-.
יעילות החיסון הממוצעת הייתה שלילית ועמדה על 17%-.

שפעת

Impact of repeated vaccination on vaccine effectiveness against influenza A(H3N2) and B during 8 seasons. 2014, McLean, Clin Infect Dis

יעילות החיסון נגד (A(H3N2 בתקופה שבין 2004 ל-2013 היתה 65% עבור מי שחוסן רק בעונה אחת.
עבור אלה שנוהגים להתחסן בתדירות גבוהה, יעילות החיסון עמדה על 24%.
היעילות נגד זן השפעת מסוג B הייתה 75% עבור מי שהתחסן פעם אחת ו-48% עבור מי שמתמיד להתחסן.

שפעת

Effectiveness of trivalent inactivated influenza vaccine in influenza-related hospitalization in children: a case-control study. 2012, Joshi, Allergy Asthma Proc

מחקר שנמשך במשך 8 עונות (1999-2007). הסיכון לאישפוז בשל מחלת השפעת בקרב ילדים מחוסנים היה גבוה פי 3.7 מאשר בקרב ילדים שלא חוסנו. בשמונה השנים האלה לא ניחשו נכונה את זן ה-(A(H3N2 חמש פעמים, ואת הזנים (A(H1N1 ו-B לא ניחשו נכון 4 פעמים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019