שום

שפעת

Garlic for the common cold. 2014, Lissman, Cochrane Database Syst Rev

סקירה שיטתית של Cochrane בנושא השפעת צריכת שום על הצטננות. נמצא רק מחקר מתאים אחד, ובו נטען כי צריכת שום מקטינה סיכון להצטננות פי 3.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019