גאנה

מנינגוקוק

Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: systematic review and meta-analysis. 2012, Murray, BMC Public Health

עישון פסיבי מעלה את הסיכון לזיהום מנינגוקוקי פי 2.2. כששני ההורים מעשנים הסיכון עולה פי 8. עוד: [1] [2] [3]
בגאנה (שם השכיחות של דלקת קרום מוח מנינגוקוקית גבוהה הרבה יותר מאשר במדינות המפותחות) הכנת מזון בתנורי עץ מקושרת לעליה בסיכון לזיהום מנינגוקוקי פי 9.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019