Meningoencephalitis

חזרת

Мumps meningoencephalitis 1957, Bruyn, Calif Med

כאן מדווח על 119 מקרים של של מנינגו-אנצפליטיס כתוצאה מחזרת שנרשמו בסן פרנסיסקו ב-12 השנים בין 1943 ל-1955. מהלך המחלה הוא לא קשה, ללא סיבוכים, ללא תופעות נוירולוגיות ארוכות טווח, המחלה נמשכת פחות מ-5 ימים, ואישפוז נדרש לעיתים רחוקות. מוות כתוצאה ממנינגו-אנצפליטיס הנגרם ע"י חזרת היא תופעה נדירה ביותר ובכל הספרות הרפואית מתועדים רק שלושה מקרים כאלה (כולל אחד מתוך ה-119 הנוכחים).

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019