אירופה

חצבת

בחודשים האחרונים סיפור האימה התורן הוא מגיפת החצבת באירופה. החל מ-2016 נרשמו 14,000 מקרים, בעיקר ברומניה ואיטליה. בשנתיים האלה היו 55 מקרי מוות, רובם המוחלט ברומניה.
כלי התקשורת יצרו אווירת אימה בכזו יעילות שאנשים מבטלים נסיעות שתוכננו, ומי שלא מבטל ממהר לחסן את הילדים עוד לפני גיל שנה למרות שבטיחות החיסון לא נחקרה מתחת לגיל שנה. ידוע גם שהחיסון שניתן לפני גיל שנה אינו יעיל ולכן הוא כלל לא נחשב כחיסון שבתוכנית המומלצת ובהגיע גיל שנה יהיה צורך להתחסן שוב.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019