כספית

מוות בעריסה

Mercury in vaccines from the Australian childhood immunization program schedule. 2010, Austin, J Toxicol Environ Health A

מחברי המחקר בדקו 8 חיסונים על מנת לראות האם הם מכילים כספית. רק באחד מהם (אינפנריקס הקסה) מצאו כספית בריכוז של 10ppb. לאחר מכן בדקו עוד שלושה חיסונים של אינפנריקס הקסה ובשלושתם מצאו כמויות זהות של כספית. המחברים מציינים שעל אף שהכמות שמצאו היא נמוכה משמעותית מהרף שנקבע (2 מק"ג/מ"ל) התוצאות של המחקר מעידות על אי דיוקים במסמכים הרשמיים והודעות לציבור, בהם נאמר כי בחיסונים אין כספית. הם קוראים לטפל בסוגיה בדחיפות.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019