הריון

אלומיניום

Aluminium incorporation into the brain of rat fetuses and sucklings. 2001, Yumoto, Brain Res Bull

אלומיניום רדיואקטיבי הוזרק לחולדות הרות מתחת לעור. כבר כעבור מספר ימים האלומיניום חדר למוחם של העוברים. אחרי הלידה האלומיניום המשיך להצטבר במוחם כשהוא עובר דרך חלב אם.

אלומיניום

Association between maternal aluminum exposure and the risk of congenital heart defects in offspring. 2016, Liu, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol

קיים מתאם בין רמת האלומיניום בשיער של האם לבין מומי לב מולדים בתנוקות.

אלומיניום

A study of the distribution of aluminum in human placental tissues based on alkaline solubilization with determination by electrothermal atomic absorption spectrometry. 2010, Kruger, Metallomics

אלומיניום נמצא בשליה של 95% מהיולדות שהשתתפו במחקר. אצל 81% מהיולדות האלומיניום נמצא בקרום שליה ואצל 46% בחבל התבור.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019