פפואה גינאה החדשה

פנאומוקוק

Pneumococcal responses are similar in Papua New Guinean children aged 3-5 years vaccinated in infancy with pneumococcal polysaccharide vaccine with or without prior pneumococcal conjugate vaccine, or without pneumococcal vaccination. 2017, van den Biggelaar, PLoS One

לא נרשם הבדל בכמויות הנוגדנים לפנאומוקוק בלא-מחוסנים ובמחוסנים בחיסון המצומד או הפוליסכרידי (פפואה – גינאה החדשה).

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019