דלקת המוח

חצבת

Measles inclusion-body encephalitis caused by the vaccine strain of measles virus. 1999, Bitnun, Clin Infect Dis

ילד בריא בן שנה קיבל חיסון MMR ו-8.5 חודשים לאחר מכן לקה בדלקת מוח מסוג MIBE. בביופסית מוח נתגלה זן חצבת של החיסון. הילד נפטר כעבור חודש וחצי.
דווחו מספר מקרים דומים לזה, אם כי הם בדרך כלל קורים לילדים חולים ולא בריאים כמו במקרה הזה.
דלקת מסוג MIBE למעשה דומה מאוד לדלקת מוח מסוג SSPE, שהיא סיבוך נדיר של חצבת שיכול להתפתח כמה שנים אחרי המחלה, אבל MIBE מתפתח תוך פרק זמן קצר יותר ובתהליך מהיר בהרבה. לא ידוע האם השכיחות של SSPE גבוהה יותר מ-MIBE או להיפך.
מקרה דומה נוסף.
כאן מדווח כי מתוך 9 מקרי SSPE היו שלושה מחוסנים, שניים לא מחוסנים ועל 4 מקרים נוספים לא היו נתונים.
כאן מדווח כי החלק היחסי של מחוסנים לחצבת בין הלוקים ב-SSPE גדל, ולמחוסנים הדלקת מתפתחת מהר יותר מאשר למי שחלו בחצבת באופן טבעי.

חצבת

Epidemiology of encephalitis in children. A prospective multicentre study. 1997, Koskiniemi, Eur J Pediatr

למרות ירידה בכמות מקרי דלקת המוח כתוצאה מחצבת, המספר הכולל של מקרי דלקת המוח לא השתנה, רק שאת חצבת החליפו נגיפים אחרים.
כאן מדווח כי כמות המקרים החמורים של דלקת המוח בפינלנד רק גדלה אחרי תחילת שימוש ב-MMR.
כאן מסופר על מגיפת חצבת בשנת 2008 בוייטנאם בקרב צעירים בגילאי ה-20. מדווח כי מבין 15 מקרי דלקת המוח 11 היו מחוסנים, שניים לא מחוסנים והסטטוס של השניים הנוספים לא ידוע.
ה-CDC טוען כי התמותה מדלקת המוח המתפתחת כתוצאה מחצבת היא 15%. אך לפני תחילת החיסון אחוז התמותה היה משמעותית נמוך יותר. מתוך 42 מקרי דלקת המוח ב-1961 לא נרשמו מקרי מוות כלל.
תיאור מקרה של דלקת המוח שנגמר בנכות ואיבוד ראיה בילדה אחרי חיסון חצבת ב-1969.
כאן מדווח כי הסיכון לדלקת המוח כסיבוך של חצבת עולה עם הגיל. כלומר החיסון שדוחה את גיל התחלואה בעצם מעלה משמעותית את הסיכון לדלקת המוח.
במחקר בריטי משנת 2017 דוווח כי אף על פי שהשכיחות של דלקת המוח שמקורה בחצבת או חזרת נפלה ב 97-98% בשנים 1979 עד 2011, השכיחות הכללית של דלקת המוח עלתה, בעיקר בקרב תינוקות.

חזרת

Waning immunity against mumps in vaccinated young adults, France 2013. 2016, Vygen, Euro Surveill

ב-2013 בצרפת נרשמו 15 התפרצויות חזרת. 72% מהחולים חוסנו בשתי מנות. יעילות החיסון עמדה על 49% עבור מנה אחת ועל 55% עבור שתי מנות.
מבין אלה שחוסנו במנה אחת, עם כל שנה שחלפה לאחר החיסון הסיכון לחלות בחזרת עלה ב-7%.
מבין אלה שחוסנו בשתי מנות, עם כל שנה שחלפה לאחר החיסון הסיכון לחלות בחזרת עלה ב-10%.
חמישה גברים סבלו מדלקת אשך. אחד מהם לא היה מחוסן, שניים חוסנו במנה אחת ועוד שניים חוסנו בשתי מנות.
חזרת היא מחלה קלה שעוברת מעצמה, אבל לפעמים גורמת לסיבוכים קשים כמו דלקת אשך, דלקת קרום המוח, דלקת הלבלב או דלקת המוח, במיוחד בקרב המבוגרים. המבוגרים סובלים מסיבוכי חזרת לעיתים קרובות יותר, וחומרת הסיבוכים האלה גבוהה יותר מאשר אצל ילדים. במיוחד מבין המבוגרים הלא מחוסנים.
גם במדינות אחרות נרשמות התפרצויות חזרת. הסיבה לכך היא ירידה ביעילות החיסון ובהיעדר חשיפה טבעית לחזרת. ייתכן וסיבות נוספות להתפרצויות הן יעילות התחלתית מוגזמת, היקף חיסוני לא מספיק או זן חזרת שעמיד בפני החיסון.
התפרצויות חזרת בקרב המחוסנים והירידה ביעילות החיסון גורמות לשקול מתן מנה שלישית של החיסון. ניסוי עם מנת חיסון שלישית נערך בארה"ב בזמן התפרצויות בשנים 2009 ו-2010. בשני המקרים ההתפרצות נעצרה תוך מספר שבועות אחרי מבצעי החיסון. אבל התפרצויות תמיד נעצרות ולא ניתן לטעון בוודאות שזה קשור למבצעי החיסונים. אף על פי כן הניסוי המדובר כמו גם ניסויים אחרים מרמז שמנת חיסון שלישית היא רעיון לא רע. במבצעי החיסון בארה"ב נצפתה כמות לא גבוהה של תופעות לוואי.
בהולנד שקלו לכלול מנה שלישית של MMR בתוכנית החיסונים הלאומית אך ויתרו על הרעיון כי ראשית, סיבוכים של חזרת הינם נדירים ושנית, ספק רב שהיקף חיסוני בקרב מבוגרים יהיה מספק.
התפרצויות חזרת בקרב המחוסנים, כמו גם המחקר הזה גרמו לכך שמשרד הבריאות בצרפת הוציא המלצה לחסן במנה שלישית בזמן התפרצויות. למרות שאין לדעת אם החיסון יעיל למי שכבר נדבק בנגיף, ייתכן והחיסון יקצר את תקופת ההדבקה במחוסנים.
במחקר ההולנדי נמצא כי בזמן ההתפרצויות כשני שליש מהחולים כלל לא מגלים תסמינים קליניים. תפקיד החולים האסימפטומטיים בהעברת המחלה נותר לא ידוע.
ביצוע מעקב בצרפת ואולי במדינות אחרות שיאמצו את ההמלצה הזו יעזור לקבוע האם מנה שלישית של ה-MMR יעילה בזמן התפרצויות.

חזרת

Deep sequencing reveals persistence of cell-associated mumps vaccine virus in chronic encephalitis. 2017, Morfopoulou, Acta Neuropathol

תינוק בן 14 חודשים קיבל חיסון MMR וכעבור 4 חודשים התפתח אצלו כשל חיסוני משולב חמור. הוא עבר השתלת מח עצם מוצלחת אך פיתח דלקת מוח כרונית. הילד נפטר בגיל 5. אחרי מותו ביצעו ביופסיה של המוח ונמצא בה זן חזרת של החיסון. זה היה מקרה ראשון מתועד של דלקת רקמת מוח שנגרמה ע"י נגיף החזרת.

אדמת

Fulminant encephalitis associated with a vaccine strain of rubella virus. 2013, Gualberto, J Clin Virol

גבר בריא בן 31 קיבל חיסון נגד חצבת ואדמת. כעבור 10 ימים הוא אושפז ואובחן עם דלקת מוח נגיפית ונפטר כעבור 3 ימים נוספים. במוחו ובנוזל השדרה שלו התגלה זן הנגיף החיסוני RA27/3
כאן מדווח על שני מקרים דומים נוספים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019