ניגריה

חצבת

Regression of Hodgkin's disease after measles. 1981, Tagi, Lancet

מקרה דומה בניגריה ב- 1981.
גם בקובה ב-1949 נרשם מקרה היעלמות לימפומה אחרי חצבת.

טטנוס

Neonatal tetanus despite immunization and protective antitoxin antibody. 1995, de Moraes-Pinto, J Infect Dis

עשרים תינוקות הגיעו לבית חולים בניגריה כשהם סובלים מטטנוס ילודים. אימהות של שישה מהם חוסנו בעת ההריון לפחות בשתי מנות חיסון. לכל האימהות והתינוקות, כולל את הלא-מחוסנים, היה ריכוז נוגדנים גבוה בהרבה מרמת הסף המקובלת (0.07 ויותר).
התמותה בקרב הלא-מחוסנים הייתה 43% ואילו בקרב המחוסנים 50%.
עם זאת קיים גם מחקר שמראה כי מתן 2 או 3 מנות חיסון בזמן ההריון מפחית משמעותית את התחלואה בטטנוס ילודים. מאידך, החיסון מגדיל את התמותה מסיבות אחרות ב-18%.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019