גמביה

פנאומוקוק

Carriage of pneumococci after pneumococcal vaccination. 1996, Obaro, Lancet

מכיוון שזיהום פולשני אפשרי רק בתנאי שקיימת התיישבות החיידק בלוע, אחת המטרות של החיסון היא גם להוריד את נשאות הפנאומוקוק.
החיסון המצומד נוסה לראשונה ב-1993 בגאמביה, אז הסתבר כי הנשאות של הסרוטיפים החיסוניים ירדה ב-78%-89% ואילו הנשאות של הסרוטיפים האחרים עלתה ב-550%.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019