צ'ילה

מנינגוקוק

Efficacy, safety, and immunogenicity of a meningococcal group B (15:P1.3) outer membrane protein vaccine in Iquique, Chile. Chilean National Committee for Meningococcal Disease. 1995, Boslego, Vaccine

ניסוי קליני של חיסון נגד מנינגוקוק מקבוצה B שהתקיים בצ'ילי על 40,000 איש. בתור פלסבו נעשה שימוש בחיסון נגד מנינגוקוק מקבוצות אחרות.
יעילות החיסון במשך שנתיים וחצי עמדה על 51%, ובקרב ילדים מתחת לגיל 5 היעילות הייתה שלילית (23%-).

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019