אירן

חצבת

Adverse Reactions Following Immunization with MMR Vaccine in Children at Selected Provinces of Iran. 2011, Esteghamati, Arch Iran Med

מחקר תופעות לוואי של חיסון MMR באירן, שנערך בקרב 43,000 ילדים.
1.8% מהמחוסנים סבלו מדלקת בלוטות האוזן. 2 ילדים סבלו מאנצפאלופתיה ועוד 2 מהלם אנפילקטי. כלומר הסיכוי לשתי התופעות האלה היא 1 ל-20,000 ולא אחד למיליון כמו שבדרך כלל אוהבים לטעון.
השכיחות לפרכוסים (לא על רקע חום) היתה 1 ל-2000, שכיחות לפרכוסי חום – 1 ל-1750.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019