קרם הגנה

אלומיניום

Aluminum: a potential pro-oxidant in sunscreens/sunblocks? 2007, Nicholson, Free Radic Biol Med

האלומיניום נמצא בתכשירי שיזוף והגנה מהשמש בכמויות אדירות. כיוון שאלומיניום הוא מחמצן ייתכן שהינו תורם להתפתחות המלנומה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019