נורבגיה

מנינגוקוק

Effect of outer membrane vesicle vaccine against group B meningococcal disease in Norway. 1991, Bjune, Lancet

בנורבגיה נצפית רמת התחלואה הגבוהה ביותר באירופה של זיהום מנינגוקוקי, ו-80% מהמקרים נגרמים ע"י זני החיידק מקבוצה B. (בשנות ה-70 וה-80 התרחשה שם מגיפה והתחלואה הייתה 1 ל-14 עד 21 אלף).
בוצע ניסוי קליני אקראי כפול-סמיות (170,000 משתתפים) של חיסון המבוסס על חלבוני קרום חיצוני (OMV). בתור פלסבו השתמשו באלומיניום הידרוקסיד. יעילות החיסון עמדה על 57% בלבד, ולכן הוחלט לא להוסיף אותו ללוח החיסונים הלאומי.

פנאומוקוק

Increase in pneumococcal bacteraemia in Sweden. 1997, Giesecke, Lancet

בין 1990 ל-1995 עלה פי 2.6 שיעור התחלואה בזיהום דם פנאומוקוקי בקרב בוגרים בשבדיה. תופעה דומה נצפתה בנורבגיה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019