אנצפלופתיה

חצבת

חיסון חצבת ראשון היה חיסון מומת, אבל לאחר מספר שנים של שימוש מאסיבי התברר כי הוא גורם לתחלואת חצבת לא טיפוסית, וגם לדלקות ריאות ולאנצפלופאתיה. החיסונים המוחלשים הראשונים היו כה חזקים שנאלצו להזריק אימונוגלובולינים ביחד עם החיסון, וב-1965 וב-1967 החיסון "הוחלש" שוב ושוב.

חצבת

Adverse Reactions Following Immunization with MMR Vaccine in Children at Selected Provinces of Iran. 2011, Esteghamati, Arch Iran Med

מחקר תופעות לוואי של חיסון MMR באירן, שנערך בקרב 43,000 ילדים.
1.8% מהמחוסנים סבלו מדלקת בלוטות האוזן. 2 ילדים סבלו מאנצפאלופתיה ועוד 2 מהלם אנפילקטי. כלומר הסיכוי לשתי התופעות האלה היא 1 ל-20,000 ולא אחד למיליון כמו שבדרך כלל אוהבים לטעון.
השכיחות לפרכוסים (לא על רקע חום) היתה 1 ל-2000, שכיחות לפרכוסי חום – 1 ל-1750.

חצבת

Acute encephalopathy followed by permanent brain injury or death associated with further attenuated measles vaccines: a review of claims submitted to the National Vaccine Injury Compensation Program. 1998, Weibel, Pediatrics

מחקר על 48 ילדים הלוקים באנצפלופתיה בעיקבות חיסון MMR. החוקרים מסיקים שקיים כנראה קשר סיבתי בין החיסון לבין אנצפלופתיה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019