Orthostatic intolerance

פפילומה

Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus. 2015, Brinth, Vaccine

ירידת לחץ דם אורתוסטטית (Orthostatic intolerance) מתרחשת בעת קימה ממצב ישיבה או שכיבה. מחברי המאמר ניתחו תסמינים של 35 נערות שטופלו על ידיהם. לכולן הופיע התסמין הזה כעבור 9 ימים בממוצע אחרי החיסון, אבל האיבחון נקבע כעבור שנתיים בממוצע. לרוב הנערות היו גם כאבי ראש חזקים, בחילות, הפרעות קוגניטיביות, דופק גבוה, חולשה, רעד, הפרעות שינה, פריחה, כאבים נוירופתיים ועוד. חמש נערות היו מרותקות לכיסאות גלגלים. לנערות שלא נטלו גלולות למניעת הריון היה מחזור לא סדיר. חוץ מנערה אחת הן לא יכלו לתפקד ביומיום. 21 מתוכן נאלצו לעזוב לימודים או עבודה.
לפני החיסון כל הבנות עסקו בספורט באופן מקצועי, מחציתן ברמה לאומית ובינלאומית.
העובדה שהעיסוק בפעילות גופנית מוביל לתגובה מוגברת לחיסון נקבעה גם במחקרים אחרים.
מחקר דומה נוסף הכולל 6 בנות.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019