קובה

המופילוס אינפלואנזה

Naturally acquired immunity to Haemophilus influenzae type B in healthy Cuban children. 2004, Toraño Peraza, Mem Inst Oswaldo Cruz

המחברים סקרו 974 ילדים קובניים בריאים לא מחוסנים ומצאו שלקראת גיל 4-5 ל-99.7% מהם הייתה חסינות טבעית ל-HiB. חסינות טבעית ל-HiB נמצאה גם בפינלנד (79%) ובהודו (80%).
מסיבה זו ארגון הבריאות העולמי ממליץ את החיסון רק למדינות שיכולות להרשות זאת לעצמן מבחינה כלכלית בלי לשלול משאבים מחיסונים חשובים יותר.
כאן מדווח על חסינות טבעית ל-HiA (המופילוס אינפלואנזה מסוג A) בקרב האבוריג'נים בקנדה. עוד: [1]

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019