החטא האנטיגני הקדמון

שעלת

What Is Wrong with Pertussis Vaccine Immunity? Inducing and Recalling Vaccine-Specific Immunity. 2017, Eberhardt, Cold Spring Harb Perspect Biol

Determination of Serum Antibody to Bordetella pertussis Adenylate Cyclase Toxin in Vaccinated and Unvaccinated Children and in Children and Adults with Pertussis (Cherry, 2004, Clin Infect Dis.)
כשמערכת החיסון נחשפת לראשונה לפתוגן מסוים היא מייצרת תגובה חיסונית. בחשיפה הבאה לפתוגן זה או לפתוגן שדומה לו היא מייצרת תגובה חיסונית שזהה בדיוק לתגובה הראשונה, אפילו אם תגובה שונה הייתה יכולה להיות יעילה יותר בהתמודדות עם הפתוגן החדש. התופעה הזאת נקראת החטא האנטיגני הקדמון.
במקרה של שעלת, החיידק שמתרבה בדרכי הנשימה מייצר רעלנים. אחד מהם הוא ACT (Adenylate Cyclase Toxin). הרעלן הזה "מבלבל" את מערכת החיסון ולא מאפשר לה לזהות את חיידק השעלת בתור פתוגן. כעבור כשבועיים מערכת החיסון מתגברת על האתגר ומתחילה להיאבק בחיידק. להבא כשמערכת החיסון שוב תיתקל ב-ACT היא כבר לא תתבלבל ותייצר תגובה חיסונית מתאימה ללא השהיה, ובכך לא תאפשר הדבקה.
מכיוון ש-ACT לא נמצא כמרכיב בחיסוני שעלת, מערכת החיסון של אדם מחוסן לא תדע להגיב אליו והוא ידבק בשעלת כשייחשף. ובגלל תופעת החטא האנטיגני הקדמון, המערכת החיסונית של אדם מחוסן כבר מעולם לא תלמד להגיב לרעלן ACT בצורה יעילה.
יתרה מזאת, תופעת החטא האנטיגני הקדמון מתעצמת כאשר האדם מקבל מנות חיסון נוספות. זאת מכיוון שמערכת החיסון מייצרת יותר ויותר תאי B ספציפיים שמתחרים בתאי B כלליים שלהם יש יכולת להתאים את עצמם ולהגיב ביעילות רבה יותר לפתוגן הנוכחי.
כלומר מכיוון שהאנטיגן של החיסון והפתוגן האמיתי שונים זה מזה, התגובה החיסונית לאדם לא מחוסן שחלה בשעלת תהיה יעילה הרבה יותר מאשר לאדם מחוסן. לפיכך הלא מחוסן יחלה בשעלת פעם אחת בלבד ואילו המחוסן יגיב לחיידק השעלת בצורה לא יעילה למשך שארית חייו .

שעלת

The 112-Year Odyssey of Pertussis and Pertussis Vaccines-Mistakes Made and Implications for the Future. 2019, Cherry, J Pediatric Infect Dis Soc

במחקר שנערך בשנת 2019 כותב ג'יימס צ'רי, חוקר שעלת מוביל מאוניברסיטת קליפורניה, כי בשל השפעת החטא האנטיגני הקדמון, ילדים שקיבלו חיסון אצלולרי יישארו רגישים יותר לשעלת כל חייהם, ובלתי אפשרי לשנות זאת.
מכיוון שהשפעת החיסון נעלמת כמעט כליל לאחר 3 שנים, הוא מציע לחסן את אלה שחוסנו בחיסון אצלולרי כל 3 שנים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019