אינדונזיה

פוליו

A large vaccine-derived poliovirus outbreak on Madura Island--Indonesia, 2005. 2008, Estívariz, J Infect Dis

התפרצות פוליו באחד האיים באינדונזיה. 8 מקרי פוליו פראי ו-45 מקרי פוליו חיסוני שעבר מוטציה.
יש סברה שהזנים החיסוניים פחות מדבקים מהזנים הפראים. בהתפרצות הנוכחית נרשמו מקרי הדבקות משני הסוגים ולכן ישנה אפשרות לבצע השוואה ביניהם. נמצא כי הזנים החיסוניים לא היו שונים מהפראיים לא מבחינה קלינית ולא מבחינה אפידמיולוגית.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019