אבץ

שפעת

Zinc Lozenges May Shorten the Duration of Colds: A Systematic Review. 2011, Hemilä, Open Respir Med J

ייתכן שגם נטילת אבץ מקצרת את משך ההצטננות, אבל רק במינונים מספיק גבוהים.
כמו כן גם ג'ינסנג, תה ירוק, פרופוליס יוד ויערה הינם בעלי השפעה נוגדת שפעת.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019