לוקמיה לימפובלסטית

חצבת

Epidemiological characteristics of childhood acute lymphocytic leukemia. Analysis by immunophenotype. The Childrens Cancer Group. 1994, Buckley, Leukemia

הסיכון של לוקמיה לימפובלסטית חריפה היה גבוה ב-70% בילדים שקיבלו את החיסון MMR.
אם כי מטא-אנליזה לא גילתה עליה בסיכון.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019