לימפומה

חצבת

Do childhood diseases affect NHL and HL risk? A case-control study from northern and southern Italy. 2006, Montella, Leuk Res

חצבת קשורה לירידה של 40% בסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין, ו-70% בלימפומה מסוג הודג'קין. אבעבועות רוח, חזרת ואדמת קשורות לירידה של 50% בסיכון ללימפומת הודג'קין, וקדחת השנית לירידה ב-80%.
שתי מחלות ילדות קשורות לירידה של 50% בסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין ולירידה של 80% בסיכון ללימפומת הודג'קין.

חצבת

מי שחלה בחצבת בילדות חלה בלימפומת הודג'קין בשכיחות נמוכה ב-66% ביחס למי שלא חלה. חצבת קשורה גם בהקטנת הסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין ב-40%. אבעבועות רוח קשורה להקטנת הסיכון ללימפומה ב-47%.
הסיכון ללימפומת הודג'קין היה נמוך יותר גם במי שחלה בחזרת, אדמת, שעלת וקדחת השנית. סיכון ללימפומה קטן ככל שכמות המחלות הזיהומיות שהנחקרים חלו בהם בילדות היתה גבוהה יותר. שלוש מחלות ילדות קשורות להקטנת הסיכון לימפומת הודג'קין ב-80% ולימפומות שאינן הודג'קין ב-40%.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019