תסמונת נפרוטית

חצבת

Еffect of measles on the nephrotic syndrome. 1947, Blumberg, Am J Dis Child

חמישה חולים הסובלים מתסמונת נפרוטית חלו בחצבת. לשניים מהם התסמונת נעלמה לחלוטין, לשלושת הנותרים היה שיפור זמני בלבד. המחברים ניתחו את הספרות הרפואית, ומצאו עוד מספר מקרים של ריפוי התסמונת הנפרוטית לאחר חצבת, וכן מקרים רבים של שיפור זמני.
החוקרים מדווחים כי חצבת הייתה הטיפול היעיל ביותר בתסמונת נפרוטית מכל מכל האמצעים בהם השתמשו.

חצבת

A notable case of nephrosis. 1978, Gairdner, Arch Dis Child

כאן מסופר על מקרה חמור של תסמונת נפרוטית בילד בן 10 באנגליה. הילד היה חולה במשך חודשים ארוכים והגיע למצב אנוש. רופאיו לא נתנו לו שום סיכוי ולכן הוריו כבר התכוננו להלוויתו וקנו בגדי אבל, אבל הילד חלה בחצבת והבריא לחלוטין מתסמונת נפרוטית.
לאחר מכן במשך שנים הוא לבש את בגדי האבל של אחיו. כשגדל, הוא הפך לרופא ילדים ידוע, פרופסור לרפואה ויו"ר אירגון לאומי של רופאי ילדים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019