דלקת ראות

חצבת

חיסון חצבת ראשון היה חיסון מומת, אבל לאחר מספר שנים של שימוש מאסיבי התברר כי הוא גורם לתחלואת חצבת לא טיפוסית, וגם לדלקות ריאות ולאנצפלופאתיה. החיסונים המוחלשים הראשונים היו כה חזקים שנאלצו להזריק אימונוגלובולינים ביחד עם החיסון, וב-1965 וב-1967 החיסון "הוחלש" שוב ושוב.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019