סטפילוקוקוס זהוב עמיד למתיצילין

פנאומוקוק

The epidemiology, treatment, and prevention of transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 2011, Calfee, J Infus Nurs

MRSA זהו חיידק סטפילוקוק זהוב מהסוג העמיד לרוב סוגי אנטיביוטיקה, המכונה גם superbug. זיהום מסוג זה קשה מאוד לטיפול. עד לפני שנות השמונים כמעט ולא נרשמו מקרי MRSA, בשנות השמונים אפשר היה להדבק בזיהום בבתי החולים בלבד, ומשנות ה-90 הזיהום "התפשט" גם מחוץ לכותלי בתי החולים.
מידי שנה כ-11,000 אמריקאים מתים כתוצאה מסטפילוקוק זהוב, ו-5,500 כתוצאה מ-MRSA. כמות מקרי המוות כתוצאה מפנואמוקוק נמוכה פי 3.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019