נרקולפסיה

שפעת

Narcolepsy and hypersomnia in Norwegian children and young adults following the influenza A(H1N1) 2009 pandemic. 2017, Trogstad, Vaccine

הסיכון לנרקולפסיה בקרב המחוסנים נגד שפעת חזירים ב-2009 היה גבוה פי 17 לעומת הלא-מחוסנים.
מחקר אחר מדווח על עליה פי 4 עד 9 בסיכון לנרקולפסיה, ומחקר שלישי – על עליה פי 14 עד 16.
במחקר דומה שנערך בשבדיה נמצא כי נרקולפסיה בעקבות החיסון הזה מלווה לעיתים קרובות יותר בליקויים פסיכיאטריים. כאן ניתן הסבר אפשרי לתופעה הזו. [1].

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019