התקף לב

חצבת

Dual role of infections as risk factors for coronary heart disease. 2007, Pesonen, Atherosclerosis

חצבת קשורה לירידה של 30% בסיכון להתקף לב, אבעבועות רוח לירידה ב-33%, קדחת השנית ב-31%, חזרת ב-25%, אדמת ב-9%, מונונוקלאוזיס ב-33%.
הסיכוי להתקף לב היה נמוך ככל שכמות מחלות זיהומיות שהאדם חלה בהן בילדות הייתה גדולה יותר: למי שחלה במחלה אחת הסיכון ירד ב-35%, שתי מחלות – ב-40%, שלוש מחלות – ב-47%, ארבע וחמש מחלות – ב-54%, ולמי שחלה בכל ששת המחלות גם יחד הסיכון לקבל התקף לב היה נמוך ב-89%.
למי לקה בהתקף לב רמת ה-LDL ("הכולסטרול הרע") הייתה 2.41mmol/L. לקבוצת בקרה שלא סבלה מהתקפי לב רמת ה-LDL הייתה 3.67mmol/L (ד"ש לסטטינים!).

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019