חרשות

חזרת

Reports of sensorineural deafness after measles, mumps, and rubella immunisation. 1993, Stewart, Arch Dis Child

כאן מתוארים 9 מקרי חרשות בעקבות חיסון ה-MMR במשך 4 שנים מאז החיסון נכנס לשימוש. המחברים מסכמים ש-3 מהמקרים לא קשורים לחיסון (אבל לא מסבירים מדוע), וששת המקרים הנוספים ייתכן וקשורים לחיסון וייתכן שלא.
מכיוון שקשה לאבחן חרשות חד-צדדית בילדים, וה-MMR ניתן בגיל 12 חודשים, ייתכן והיו מקרים נוספים שהתפספסו ולא נחקרו.
המחברים מציעים לבצע בדיקות שמיעה לילדים העולים לבתי ספר ולהשוות את הסטטיסטיקה לנתונים היסטוריים כדי להבין האם ה-MMR משפיע על השמיעה.
כאן מתוארים 44 מקרים נוספים.
עוד תיאורי מקרים של חרשות בעקבות ה-MMR:
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019