Human Chorionic Gonadotropin

טטנוס

A vaccine that prevents pregnancy in women. 1994, Talwar, PNAS

Human Chorionic Gonadotropin או hCG זהו הורמון שמופרש בזמן היריון ועליו מבוססת בדיקת ההיריון הביתית.
מכיוון שההורמון הזה חיוני להתפתחות היריון תקינה, המדענים חשבו על רעיון גאוני: אם נגרום לתגובה אוטואימונית להורמון ה-hCG, אזי מערכת החיסון תזהה אותו כפתוגן ותתחיל לחסל אותו. כך ניתן לפתח חיסון נגד היריון.
כיצד ניתן לגרום לתגובה חיסונית להורמון? צריך רק להוסיף אליו אלומיניום ורעלן טטנוס, והמערכת החיסונית תפתח נוגדנים להורמון בנוסף לנוגדנים נגד הטטנוס. את החיסון נגד הריון החלו לפתח עוד בשנות ה-70, אבל לא ממש הצליחו. בתחילת שנות ה-90 הוסיפו לחיסון אדג'ובנט נוסף, הורמון מחלמן של כבשה (זהו הורמון האחראי לביוץ) טוקסויד של דיפטריה, והחיסון נהיה יעיל! ריכוז הנוגדנים כתוצאה ממנו כמובן ירד בקביעות עם הזמן, והיו חייבים להזריק אותו פעם בכמה חודשים, אבל נשים הודיות שעליהן החיסון הזה נוסה כמעט ולא נכנסו להריון.
מספר מדענים אמנם מאשימים את עורך הניסוי הזה בכך שהוא התבצע על נשים ודילג על שלב מקדים של ניסויים בבעלי חיים. כמו כן השרה ההודית לאיכות הסביבה לשעבר מנאקה גנדי טוענת כי חיסון נגד הריון שניתן לכלבים גרם למותם של יותר מידי כלבים.
תהליך פיתוח של חיסונים דומים התנהל גם ע"י קבוצות חוקרים אחרות בחסות ארגון הבריאות העולמי (עמוד 18).

טטנוס

Tetanus vaccine may be laced with anti-fertility drug. International / developing countries. 1995, Vaccine Wkly

(הטקסט המלא)
בסתיו 1994 ערך ארגון הבריאות העולמי מבצע חיסון טטנוס במקסיקו. משום מה החיסונים ניתנו רק לנשים בגיל הפריון (15 עד 45). למרות שמנה אחת של חיסון טטנוס מעניקה הגנה ל-10 שנים, במבצע הזה כל אישה קיבלה חמש מנות חיסון.
הארגון הקטולי Human Life International סבר כי העניין קצת מוזר. הם בדקו את החיסונים להימצאות ההורמון hCG והוא אכן נמצא בחיסונים.
חיסונים דומים מטטנוס שהכילו hCG נמצאו גם בפיליפינים שם חוסנו בו 3.4 מיליון נשים, ובניקרגואה שבה חוסנו נערות ונשים בגילאי 12 עד 49.

טטנוס

ב-2014 ארגון הבריאות העולמי ו-UNICEF קיימו מבצע חיסון בקניה לנשים בגיל הפריון (14-49). גם שם הנשים קיבלו 5 מנות חיסון. בדרך כלל החיסונים בקניה מבוצעים באמצעות הכנסייה, אך הפעם ארגון הבריאות העולמי ביצע את החיסונים בכוחות עצמו.
זה נראה חשוד בעיניי ארגון הבישופים הקנייתיים, והוא שלח את החיסון לבדיקה ב-4 מעבדות שונות. לטענת הארגון כל המעבדות גילו בחיסונים שנבדקו את ההורמון hCG.
ארגון הבריאות העולמי ו-UNICEF הסבירו את מבצע החיסון בנסיון למנוע מקרי טטנוס ילודים, אלא שבהתאם לסטטיסטיקה של ארגון הבריאות העולמי עצמו, בחמש שנים שקדמו למבצע נרשמו בקניה רק 19 מקרי טטנוס ילודים (אוכלוסיית קניה היא 46 מיליון איש). השאלה מדוע נדרשו חמש מנות חיסון לכל אישה במקום מנה אחת או שתיים – לא נענתה.
אחת המעבדות הצהירה שהיא לא ידעה שהיא נתבקשה לבדוק הרכב של חיסון, ואילו היא היתה יודעת על כך אזי היא כמובן לא היתה מוצאת את ה-hCG. רישיון של מעבדה אחרת בוטל לאחר שהיא סירבה לזייף את תוצאות הבדיקות.

טטנוס

HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World. 2017, Oller, OAlib

- ארגון הבריאות העולמי עוסק בפיתוח חיסונים נגד היריון משנות השבעים.
- הוא עוסק בפתרון לצמצום הילודה במדינות העולם השלישי מאז 1945.
- ממשלת ארה"ב תמכה רשמית בצמצום הילודה במדינות עולם שלישי מאז שנות ה-70.
- פרוטוקול מבצע החיסון שנערך בקניה (5 מנות, פעם בחצי שנה) תאם את פרוטוקול החיסון נגד היריון ולא את פרוטוקול החיסון נגד טטנוס.
- החיסונים בקניה אובטחו ע"י המשטרה. כל בקבוקון הוחזר אחרי שימוש לארגון הבריאות העולמי תחת אבטחה משטרתית. כל החיסונים אוחסנו בבניין של מלון בניירובי והופצו אך ורק משם.
- מחצית מהבוקבוקונים שסופקו לבדיקות ע"י ארגון הבריאות העולמי הכילו את הורמון ה-hCG.
- לנשים שחוסנו נגד טטנוס בפיליפינים נתגלו נוגדנים ל-hCG.
מחברי המאמר סבורים כי ארגון הבריאות העולמי אחראי לצמצום האוכלוסייה בקניה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019