בלגיה

דיפתריה

Response to diphtheria booster vaccination in healthy adults: vaccine trial. 2000, Vellinga, BMJ

מבוגרים בבלגיה קיבלו מנת דחף של דיפתריה. ל-24% מהם רמת הנוגדנים לא עלתה מעל לרמת הסף. ב-42% מהאנשים בעלי רמות התחלתיות נמוכות הרמה נשארה לא מספקת גם אחרי מנת הדחף.
המחברים מסיקים כי מנת דחף אחת אינה מספיקה למבוגרים.

דיפתריה

במדינות המפותחות מוות כתוצאה מדיפתריה הוא תופעה נדירה ביותר, וגם המקרים האלה מסוקרים בתקשורת בהרחבה. ב-2015 נפטר בספרד ילד מדיפתריה, ב-2016 נפטרה ילדה בבלגיה וב-2008 ילדה באנגליה. אלה כנראה המקרי מוות יחידים של ילדים במדינות המפותחות ב-30 השנים האחרונות. בישראל ב-40 השנים האחרונות היו 7 מקרי דיפתריה, אף אחד מהם לא התרחש ב-15 השנים האחרונות.

מנינגוקוק

A retrospective epidemiological study of bacterial meningitis in an urban area in Belgium. 1997, van Hoeck, Eur J Pediatr

בבלגיה התחלואה בדלקת קרום המוח עלתה בין 1988 ל-1993 פי 10, בעיקר בגלל המנינגוקוק. התחלואה בקרב מהגרים ואוכלוסייה שאינה לבנה היתה גבוהה יותר.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019