Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis (VAPP)

פוליו

Intramuscular injections within 30 days of immunization with oral poliovirus vaccine--a risk factor for vaccine-associated paralytic poliomyelitis. 1995, Strebel, N Engl J Med

בין השנים 1970 ו-1984 השתתפה רומניה בניסויים הקליניים לבטיחות חיסון פוליו חי. הניסויים התקיימו בחסות ארגון הבריאות העולמי. הסתבר שברומניה נרשמים פי 5 עד 17 יותר מקרי שיתוק כתוצאה מהחיסון מאשר ב-12 מדינות אחרות. תחילה חשבו שהחיסון שבו השתמשו ברומניה הוא וירולנטי מדי. אבל ב-1990, אחרי שהחיסון הוחלף, שכיחות פוליו "חיסוני" לא השתנתה.
בין השנים 1988 ו-1992 נרשמו 31 מקרים כאלה בקרב ילדים. 18 מתוכם סבלו משיתוק כתוצאה מהחיסון, ו-13 נדבקו ממחוסנים. נעשתה השוואה בינם לבין ילדים שלא סבלו משיתוק.
הסתבר ש-87% מהילדים הסובלים משיתוק קיבלו זריקות תוך-שריריות בחודש שקדם לתחילת השיתוק (16.8 זריקות בממוצע כל אחד). לצורך השוואה, 51% מהילדים שלא סבלו משיתוק קיבלו בממוצע 2.8 זריקות כל אחד. כל זריקה העלתה את הסיכון לשיתוק ב-13%. במי שקיבל זריקה אחת בלבד הסיכון לשיתוק היה גבוה פי 8 לעומת מי שלא קיבל זריקות כלל, ומי שקיבל יותר מ-10 זריקות סבל משיתוק בשכיחות הגבוהה פי 182 לעומת מי שלא קיבל זריקות.
זריקות פניצילין העלו את הסיכון לשיתוק פי 62, זריקות של סוגי אנטיביוטיקה אחרים – פי 40, וזריקת ה-DTP העלתה את הסיכון לשיתוק פי 3.
מבין כל המקרים של פוליו חיסוני, 86% נגרמו ע"י בזריקות. אילו הילדים לא היו מקבלים זריקות במשך 30 יום לאחר קבלת חיסון פוליו חי בטיפות, הכמות הממוצעת של פוליו חיסוני הייתה יורדת מ-10.3 בשנה (1:178,000) ל-1.4 בשנה (1 ל-1.3 מיליון).

פוליו

The relation of prophylactic inoculations to the onset of poliomyelitis. 1950, McCloskey, Lancet

העובדה שהחיסונים מהווים גורם תורם לשיתוק הייתה ידועה עוד ב-1950. במאמר הזה ניתנת סקירה של מגיפת פוליו במלבורן ב-1949.
מספר ילדים קיבלו חיסונים נגד שעלת ודיפתריה, וכעבור זמן קצר התפתח אצלם פוליו שיתוקי. רופאים כמובן הכחישו כל קשר לחיסון. אבל התברר שקשר אכן התקיים, זאת בשל העובדה שמרבית מקרי שיתוק התפתחו דווקא בגפיים בהם נעשתה הזריקה.
השלטונות עסקו זמן רב בשאלה האם לדווח מידע זה לרופאים ולציבור, ובסופו של דבר החליטו להודיע על הקשר לחיסון שעלת אך לא לדווח לגבי קשר לחיסון דיפתריה. העיתונות לא ניפחה את הסיפור, ועתיד החיסונים לא היה מוטל בספק.

פוליו

Provocation of poliomyelitis by multiple injections. 1985, Wyatt, Trans R Soc Trop Med Hyg

הקשר בין הפוליו לבין הזריקות הוכר ב-1950 באוסטרליה ובבריטניה, ולאחר מכן גם בארה"ב. בשנת 1954 הקשר אומת בניסויי מעבדה על קופים. לאחר מכן עברו לבצע את הזריקות בעונת החורף, וזה הקטין את מקרי השיתוק עד מאוד. במחקר ראשוני נקבע שכל זריקה מגדילה את הסיכון לשיתוק פי 5.
המחברים מבצעים סקר ספרות ומראים כי הסיכון לשיתוק כתוצאה מזריקה יכול לגדול פי 25, וכן שזריקות מרובות (במיוחד של ארסן ופניצילין) מגדילים את הסיכון לשיתוק משמעותית ביחס לזריקה בודדת.

פוליו

Mechanism of Injury-Provoked Poliomyelitis. 1998, Gromeier, J Virol

המחברים ערכו ניסוי בעכברים וגילו שאכן, פגיעה בשריר כתוצאה מזריקות מגדילה את הסיכון לפוליו שיתוקי. כמו כן הם מסבירים את מנגנון חדירת הנגיף אל מערכת העצבים.
גם נגיפי מעיים נוספים יכולים לגרום לשיתוק, אף שמנגנון חדירתם אל מערכת העצבים אינו ידוע. ייתכן והזריקות מסוגלות לעורר שיתוק גם כתוצאה מנגיפים אחרים.

פוליו

Attributable risk of DTP (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine) injection in provoking paralytic poliomyelitis during a large outbreak in Oman. 1992, Sutter, J Infect Dis

בנוסף להיעדר החיסון, ישנן מספר סיבות נוספות לפוליו שיתוקי, כגון לחץ, טראומה, עודף פעילות גופנית, הריון, הסרת שקדים וזריקות.
בשנים 1988-1989 חלה התפרצות של פוליו בעומאן (118 מקרים), זאת למרות כיסוי חיסונים של 87%. לא נמצא קשר בין מספר מנות החיסון והתחלואה. עם זאת, החלק היחסי של ילדים שקיבלו את החיסון ה-DTP במשך 30 הימים שקדמו לשיתוק היה גבוה יותר: 25% מהילדים חלו בגלל ה-DTP, ובקרב ילדים בני 5-11 חודשים - 35%.
פוליו שיתוקי שמקורו בחיסון תואר לראשונה בשנת 1909, ולאחר מכן תוארו שלוש התפרצויות של פוליו בקרב מטופלים עם עגבת מולדת ועגבת טרופית, כשאותם החולים קיבלו זריקות של תרופות שונות על בסיס ארסן. אך רק לאחר שבסוף שנות ה-40 החלו לחסן נגד דיפתריה טטנוס ושעלת, הבחינו החוקרים בקשר בין זריקות לפוליו.
על בסיס נתונים אלה, המחברים מסיקים כי ייתכן שלא כדאי לבצע חיסונים נוספים יחד עם חיסון נגד פוליו.

פוליו

Unnecessary injections and poliomyelitis in Pakistan. 1996, Wyatt, Trop Doct

אבל מאז 1950 לא השתנה דבר. בשנת 1993, מתוך 152 ילדים פקיסטניים עם פוליו שיתוקי, 89% קיבלו זריקה מיותרת 48 שעות לפני תחילת השיתוק. השיתוק כמעט תמיד התפתח במקום הזריקה. מחקרים אחרים בפקיסטן הראו דפוס דומה.
מצב דומה קיים גם בהודו.
גם היום במדינות רבות חיסון ה-OPV משולב עם זריקות חיסון אחרות.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019