אקזמה

חצבת

מחקר שהוזכר בסעיף 10 של הפרק "לא מחוסנים". מחוסנים ב-MMR סבלו מאסטמה פי 3.5 יותר, ומאקזמה פי 4.5 יותר.

חצבת

Improvement of food-sensitive atopic dermatitis accompanied by reduced lymphocyte responses to food antigen following natural measles virus infection. 1993, Kondo, Clin Exp Allergy

חמישה חולים באקזמה ואלרגיה לביצים חלו בחצבת. כעבור חודש, בארבעה מהם, הסימפטומים של אקזמה השתפרו באופן משמעותי. אצל החמישי היה שיפור זמני.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019