מחלות לב וכלי דם

חצבת

Association of measles and mumps with cardiovascular disease: The Japan Collaborative Cohort 2015, Kubota, Atherosclerosis

מחקר פרוספקטיבי של יותר ממאה אלף איש ביפן עם תקופת מעקב של 20 שנה. תמותה ממחלות לב וכלי דם היתה נמוכה ב-8% בגברים שחלו בחצבת בילדות וב-20% במי שחלה גם בחצבת וגם בחזרת.
לגברים שחלו בחזרת הסיכון למות משבץ היה נמוך ב-48%.
לנשים שחלו בחצבת ובחזרת הסיכון למוות כתוצאה ממחלות לב היה נמוך ב-17%.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019