היפוגליקמיה

פוליו

The production of neuronal injury and necrosis with the virus of poliomyelitis in rabbits during insulin hypoglycemia. 1941, Sandler, Am J Pathol

גם תת-תזונה והיפוגליקמיה (סוכר נמוך בדם) מגדילות את הפגיעות מפני פוליו. עוד בנושא:
[1], [2].

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019