פרכוסי חום

חצבת

Vaccines for measles, mumps and rubella in children. 2012, Demicheli, Cochrane Database Syst Rev

סקירה שיטתית של קוקריין בנושא יעילות ובטיחות של חיסון MMR. יעילות החיסון לחצבת היא 95%, ולחזרת – 88%.
החיסון מעלה סיכון לדלקת קרום מוח אספטית פי 14 עד 22 (זנים Urabe ו- Leningrad-Zagreb), סיכון לפרכוסי חום פי 4 עד 5.7, סיכון לארגמנת תרומבוציטופנית פי 2.4 עד 6.3.
המחברים מסיקים שמחקרים קליניים ופוסט-קליניים של החיסון לא מספקים ושלא ניתן להפריד את תפקיד החיסון במניעת מחלות לבין תופעות לוואי להן הוא גורם.
הם ממליצים לשפר את המתכונת ואת הדיווח של המחקרים, וכן לתת הגדרות אחידות לתופעות הלוואי. הם מציינים שנדרש גם לבדוק מה משך תקופת ההגנה שמספק החיסון.

חצבת

Adverse Reactions Following Immunization with MMR Vaccine in Children at Selected Provinces of Iran. 2011, Esteghamati, Arch Iran Med

מחקר תופעות לוואי של חיסון MMR באירן, שנערך בקרב 43,000 ילדים.
1.8% מהמחוסנים סבלו מדלקת בלוטות האוזן. 2 ילדים סבלו מאנצפאלופתיה ועוד 2 מהלם אנפילקטי. כלומר הסיכוי לשתי התופעות האלה היא 1 ל-20,000 ולא אחד למיליון כמו שבדרך כלל אוהבים לטעון.
השכיחות לפרכוסים (לא על רקע חום) היתה 1 ל-2000, שכיחות לפרכוסי חום – 1 ל-1750.

חצבת

The Risk of Seizures after Receipt of Whole-Cell Pertussis or Measles, Mumps, and Rubella Vaccine. 2001, Barlow, N Engl J Med

לתינוקות מתחת לגיל שנה שחוסנו ב-DTP הסיכון לפרכוסי חום היה גבוה פי 9.3 ביום החיסון.
הסיכון לפירכוסי חום היה גבוה פי 2.8 בתקופה שבין היום ה-8 עד ה-14 אחרי חיסון MMR.
במחקר אחר הסיכון לפירכוסי חום עלה פי 6 אחרי חיסון MMR. מחקרים דומים נוספים: [1], [2], [3]

פנאומוקוק

Risk of Febrile Seizures and Epilepsy After Vaccination With Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Poliovirus, and Haemophilus Influenzae Type b. 2012, Sun, JAMA

החיסון DTaP-IPV-Hib מעלה את הסיכון לפרכוסי חום פי 4-7 ביום החיסון. כשהחיסון הזה ניתן יחד עם החיסון נגד פנאומוקוק אזי הסיכון מוגדל גם ב-3 ימים נוספים.
כאן מדווח שהחיסון נגד פנאומוקוק (PCV7) הוא הריאקטוגני ביותר מבין כל החיסונים הנמצאים היום בשימוש.

אבעבועות רוח

Measles-mumps-rubella-varicella combination vaccine and the risk of febrile seizures. 2010, Klein, Pediatrics

חיסון MMRV מגדיל את הסיכון לפרכוסי חום במשך 7-10 ימים אחרי החיסון פי 2 בהשוואה לחיסוני MMR ואבעבועות רוח שניתנים בנפרד.
באופן כללי MMRV מגדיל את הסיכון לפרכוסי חום פי 7.6, MMR וחיסון אבעבועות רוח נפרד – פי 4, ו-MMR בלבד – פי 3.7 (ארה"ב).

אבעבועות רוח

Risk of febrile seizures after first dose of measles-mumps-rubella-varicella vaccine: a population-based cohort study. 2014, MacDonald, CMAJ

ה-MMRV מגדיל את הסיכון לפרכוסי חום פי 6.5, MMR וחיסון אבעבועות רוח בנפרד – פי 3.3 (קנדה)

אבעבועות רוח

Risk of febrile convulsions after MMRV vaccination in comparison to MMR or MMR+V vaccination. 2014, Schink, Vaccine

אותה התופעה נמצאה בגרמניה שם נעשה שימוש בחיסון אחר (Priorix-Tetra של GSK הניתן גם בישראל). MMRV מקושר לעליה של פי 4 בסיכון לפרכוסי חום לעומת ה-MMR, ולעליה של פי 3.5 לעומת MMR וחיסון אבעבועות רוח נפרד. עוד: [1].

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019