כריתת שקדים

פוליו

Poliomyelitis and recent tonsillectomy. 1945, Anderson, J. Pediatr

הסיכון לפוליו שיתוקי גדל פי 2.6 במשך 30 יום לאחר הסרת שקדים.
הסיכון לשני סוגי פוליו המסוכנים ביותר (bulbar ו-bulbospinal) גדל פי 16.

פוליו

Effect of tonsillectomy and adenoidectomy on nasopharyngeal antibody response to poliovirus. 1971, Ogra, N Engl J Med

לאחר הסרת שקדים כמות הנוגדנים לפוליו קטנה פי 3-4.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019