שיתוק פנים

מנינגוקוק

Safety of Quadrivalent Meningococcal Conjugate Vaccine in 11- to 21-Year-Olds. 2017, Tseng, Pediatrics

בקרב מחוסנים נגד מנינגוקוק בחיסונים Menactra ו-Menveo שניתנו בו זמנית עם חיסונים אחרים, הסיכון לשיתוק עצב פנים במשך 12 שבועות אחרי החיסון היה גבוה יותר פי 5 לעומת קבוצת הביקורת. אם כי "קבוצת הביקורת" כללה את אותם המחוסנים, רק 12 שבועות ויותר אחרי החיסון.
הסיכון למחלת השימוטו בקרב המחוסנים היה גבוה פי 5.5, אירידוציקליטיס – פי 3.1, והתקף אפילפטי – פי 2.9. אך לאחר מכן כל המקרים האלה נבחנו מחדש, חלקם הוצאו מניתוח התוצאות והמחברים קבעו כי לא קיים קשר סטטיסטי מובהק בין החיסונים למחלות האלה.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019