מורידי חום

שפעת

The effect on mortality of antipyretics in the treatment of influenza infection: systematic review and meta-analyis. 2010, Eyers, J R Soc Med

סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של השפעת שימוש בתרופות מורידות חום בזמן שפעת על התמותה.
לא נערכו ניסויים קליניים אקראיים כפולי-סמיות באנשים. נמצאו 8 ניסויים שנערכו בבעלי חיים (עכברים ואפרוחים). לפיהם השימוש במורידי החום העלה את התמותה ב-34%.
אקמול (פרצטמול) ונורופן (איבופרופן) מומלצים לילדים ולמבוגרים לצורך הורדת חום בעת שפעת למרות היעדר ראיות מדעיות ליעילותם ובטיחותם. יתרה מכך, קיימות עדויות לכך שחום גבוה בעת מחלה מגדיל סיכויים לשרוד ושהשימוש במורידי חום יכול להשפיע לרעה על מהלך המחלה. מורידי חום מגדילים סיכון למוות ביונקים הסובלים ממגוון מחלות בקטריאליות, נגיפיות וטפיליות.
כמו כן קיימות עדויות להשפעה שלילית של מורידי חום על דלקת ריאות בקטריאלית (אחד מסיבוכי שפעת) בחיות. בדומה לנגיף השפעת, זנים רבים של חיידק הפנאומוקוק רגישים לחום ולא שורדים בחום של 40-41ºC.
שימוש באספירין בזמן זיהום בחיידק הפנאומוקוק העלה את התמותה בעכברים פי 2 עד 3.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019