אדג'ובנטים

פפילומה

Effect of alternative aluminum adjuvants on the absorption and immunogenicity of HPV16 L1 VLPs in mice. 2007, Caulfield, Hum Vaccin

במחקר הזה משווים את התגובה החיסונית של עכברי מעבדה לאדג'ובנטים החדשים האלה מול התגובה לאלומיניום הידרוקסיד. המחברים מודיעים בששון כי שני האדג'ובנטים החדשים גורמים לתגובה חזקה פי 3 עד 8 מזו של אלומיניום הידרוקסיד. משום מה הם לא מציינים שתגובה חיסונית חזקה יותר פי 8, משמעותה גם סיכון גבוה פי 8 לתגובה אוטואימונית.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019