פיג'י

פנאומוקוק

Effect of pneumococcal vaccination on nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, and Staphylococcus aureus in Fijian children. 2012, Dunne, J Clin Microbiol

בפיג'י החיסון לא השפיע כלל על היקף הנשאות של הפנאומוקוק.
כאן מדווח כי בפפואה – גינאה החדשה מתן החיסון מיד אחרי הלידה לא השפיע על היקף הנשאות של הפנאומוקוק.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019