גן ילדים

המופילוס אינפלואנזה

Risk factors of invasive Haemophilus influenzae type b disease among children in Finland. 1989, Takala, J Pediatr

שהייה בגן ילדים קשורה לעליה של פי 5 בסיכון ל-HiB. אשפוזים קודמים קשורים לעליה של 90% בסיכון. הנקה יותר מ-6 חודשים הורידה את הסיכון של HiB ב-53%.

המופילוס אינפלואנזה

Day care attendance and other risk factors for invasive Haemophilus influenzae type b disease. 1993, Arnold, Am J Epidemiol

עישון פסיבי מעלה את הסיכון של HiB ב-40%. גן ילדים – פי 2.9. הנקה מקטינה את הסיכון ב-50%.
השחורים חלו פי 4.1 יותר מהלבנים.

המופילוס אינפלואנזה

A case-control assessment of risk factors for Haemophilus influenzae type b meningitis. 1993, Sherry, Eur J Pub Health

הנקה של יותר מחודש אחד קשורה לירידה בסיכון לדלקת קרום המוח הנגרמת ע"י HiB ב-62%. הנקה של יותר מ-9 חודשים - לירידה של 88% בסיכון. שהייה בגן ילדים מעלה את הסיכון פי 2.6-4.7.

המופילוס אינפלואנזה

Risk factors for primary invasive Haemophilus influenzae disease: increased risk from day care attendance and school-aged household members. 1985, Istre, J Pediatr

בקרב ילדים מתחת לגיל 6 חודשים הנקה בלעדית קשורה להפחתת הסיכון של HiB ב-90%. שהייה בגן ילדים מעלה את הסיכון פי 1.9-5.9. הסיכון עולה ככל שכמות הילדים בקבוצת הגן גדולה יותר.

פנאומוקוק

Risk factors for primary invasive pneumococcal disease among children in Finland. 1995, Takala, JAMA

שהיה בגן ילדים קשורה לעליה של פי 36 בסיכון לזיהום פנאומוקוקי ופי 8.8 בסיכון לדלקות אוזן תיכונה מרובות בקרב ילדים מתחת לגיל שנתיים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019