צ'אד

מנינגוקוק

בצ'אד 160 ילדים חוסנו נגד מנינגוקוק, לאחר מכן 40 מהם סבלו מסיבוכים נוירולוגיים.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019