סנגל

חצבת

Low mortality after mild measles infection compared to uninfected children in rural West Africa. 2002, Aaby, Vaccine

בהתפרצות חצבת בכפר בסנגל, 66 ילדים חלו ו-149 לא נדבקו. לאחר תקופת מעקב של 4 שנים התברר שלילדים שחלו בחצבת השכיחות של תמותה ממחלות זיהומיות אחרות הייתה נמוכה ב-86% ביחס לילדים שלא חלו. רוב הילדים שחלו בחצבת לא היו מחוסנים.
תוצאות דומות נרשמו בגינאה-ביסאו (סיכון לתמותה אחרי תחלואה בחצבת היה נמוך ב-50%), בסנגל (תמותה נמוכה פי 4 בקרב אלו שחלו בחצבת) ובבנגלדש.

רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 בין־לאומי של Creative Commons. כלומר חופשיים להפצה שאינה מסחרית עם ציון המקור (scibook.org, amantonio).
scibook.org, 2017-2019